header top

Internetowe Koło

Utworzono: piątek, 06, wrzesień 2019
danielmajewski

Plakat OlimpiadaInformatycznaJuiorow 1

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Utworzono: poniedziałek, 02, wrzesień 2019
Marcin Szachowski

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2019 r .- 15.09.2019 r., rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2019 większa niż 528 zł netto.  Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień.

Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, pokój 3A, szkole lub ze strony internetowej- http://www.bip.um.wlocl.pl/

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2019 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A,  lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu  z dopiskiem ”stypendia”.

Świadczenia wychowawcze „500+” i świadczenie „dobry start” nie należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Czytaj więcej...

1 września

Utworzono: niedziela, 01, wrzesień 2019
danielmajewski

1wrzesnia

Informacja dla uczniów

Utworzono: środa, 21, sierpień 2019
danielmajewski

info uczniowie

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019r.

 

 - Klasy 6, 7, 8 szkoły podstawowej – godz. 9.00

- Klasy 4, 5 szkoły podstawowej – godz. 10.00

- Klasy 1 - 3 szkoły podstawowej – godz. 11.00

(miejsce uroczystości - sala gimnastyczna)

Od 2 września 2019 r.

oddział przedszkolny pracuje w godzinach 8.00 - 13.00

Informacja dla nauczycieli

Utworzono: środa, 21, sierpień 2019
danielmajewski

info nauczyciele

Z uwagi na trwający remont szkoły spotkania nauczycieli w ramach przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędą się w niżej podanych terminach:

- 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 12.00 – 15.00

- 30 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 10.00 – 14.00

W dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) odbędą się badania lekarskie – szczegółowe informacje na temat badań przekaże sekretariat szkoły.