header top

baner eszkola

Najważniejsze informacje dla Uczniów i Rodziców
zamieszczane są w zakładce
Wiadomości - Informacje - e-Szkoła

Pomoc materialna

Utworzono: sobota, 29, sierpień 2020
danielmajewski

info rodziceSTYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2020 r .- 15.09.2020 r., rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2020 większa niż 528 zł netto.  Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień. Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w szkole; w holu Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, pokój 3A, szkole lub ze strony internetowej https://www.bip.um.wlocl.pl/ lub z dokumentu załączonego na końcu informacji. Wnioski należy składać do dnia 15.09.2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z dopiskiem ‘’stypendium szkolne’’ (ze względu na COVID- 19 wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy wrzucać do urny) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”.

Zwracamy uwagę, że ze względu na koronawirusa, w MOPR wydłużona jest obsługa dokumentów (dezynfekcja i kwarantanna dokumentów). Sugerowany termin na składanie wniosków w MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 to maksymalnie 7 września 2020r.

Świadczenia wychowawcze "500+" i świadczenie "Dobry Start" nie należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje: wniosek; instrukcja jak wypełnić wniosek i załączniki znajdują na końcu dokumentu.

Czytaj więcej...

Informacja na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020
Marcin Szachowski

covid web

Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020
Marcin Szachowski

Bezpieczny powrót do szkoły rodzice web

Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020
Marcin Szachowski

Bezpieczny powrót do szkoły uczniowie web

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020
Marcin Szachowski

rozpoczecie2020 2021

Czytaj więcej...