Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY

Celem głównym  świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe to: 

 1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.
 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 3. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.
 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej
 6. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.
 7.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 8. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.
 10. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 11. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły.
 12. Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie- tradycje, obrzędy.
 13. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

Zadania:

 1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.
 2. Wytworzenie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 3. Opieka, pomoc, rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 4. Rozwijanie empatii i kreatywności, twórczej inwencji.
 5. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu.
 6. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych, relaksacyjnych, plastycznych, ruchowych.
 7. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczenie okazji do różnorodnych ekspresji.
 8. Umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki.
 9. Stała, systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 10. Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 11. Rozwój zainteresowań czytelniczych.
 12. Organizowanie pomocy uczniom w nauce i odrabianiu zadań domowych.
 13. Organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów, w tym na świeżym powietrzu.
 14. Kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
 15. Prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałający agresji i przemocy.

REGUŁY  ZACHOWANIA  SIĘ W  ŚWIETLICY

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją  obecność wychowawcy.
 4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni)
 5. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu-sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
 6. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 7. Zachowujemy się bezpiecznie.
 8. Bawimy się wspólnie i grzecznie.
 9. Dbamy o porządek w sali.
 10. Nie biegamy po sali i korytarzach.
 11. Mówimy umiarkowanym głosem.
 12. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi.
 13. Często używamy zwrotów grzecznościowych i ,,czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 14. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
 15. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do nauczyciela.
 16. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne: wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem, sprzątamy po sobie, szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy.
 17. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku (telefon może być włączony).

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Świetlica czynna jest od godziny 6:30 do 17:00. Uprzejmie prosimy o punktualność związaną z odbieraniem dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy.
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
 6. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie.
 7. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
 8. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, o pisaniu właściwych dat i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu.
 9. Nie wypuszczamy dzieci na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
Data dodania: 2022-11-14 19:21:30
Data edycji: 2022-11-14 19:22:11
Ilość wyświetleń: 2593

Kalendarz

Klasowe wiadomości

Przejdź na stronę swojej klasy, zaloguj się i zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Partnerzy

"Są takie szkoły, które Uczniowie wspominają z sentymentem,

bo czuli się ważni, dobrzy i zdolni..."

Podążamy za potrzebami dzieci
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej