PRZEKAŻ 1,5% PODATKU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 INTEGRACYJNEJ WE WŁOCŁAWKU ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY

Celem głównym  świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe to: 

 1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.
 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 3. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.
 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej
 6. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.
 7.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 8. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.
 10. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 11. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły.
 12. Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie- tradycje, obrzędy.
 13. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

Zadania:

 1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.
 2. Wytworzenie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 3. Opieka, pomoc, rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 4. Rozwijanie empatii i kreatywności, twórczej inwencji.
 5. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu.
 6. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych, relaksacyjnych, plastycznych, ruchowych.
 7. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczenie okazji do różnorodnych ekspresji.
 8. Umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki.
 9. Stała, systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 10. Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 11. Rozwój zainteresowań czytelniczych.
 12. Organizowanie pomocy uczniom w nauce i odrabianiu zadań domowych.
 13. Organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów, w tym na świeżym powietrzu.
 14. Kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
 15. Prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałający agresji i przemocy.

REGUŁY  ZACHOWANIA  SIĘ W  ŚWIETLICY

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją  obecność wychowawcy.
 4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni)
 5. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu-sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
 6. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 7. Zachowujemy się bezpiecznie.
 8. Bawimy się wspólnie i grzecznie.
 9. Dbamy o porządek w sali.
 10. Nie biegamy po sali i korytarzach.
 11. Mówimy umiarkowanym głosem.
 12. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi.
 13. Często używamy zwrotów grzecznościowych i ,,czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 14. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
 15. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do nauczyciela.
 16. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne: wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem, sprzątamy po sobie, szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy.
 17. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku (telefon może być włączony).

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Świetlica czynna jest od godziny 6:30 do 17:00. Uprzejmie prosimy o punktualność związaną z odbieraniem dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy.
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
 6. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie.
 7. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
 8. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, o pisaniu właściwych dat i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu.
 9. Nie wypuszczamy dzieci na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
Data dodania: 2022-11-14 19:21:30
Data edycji: 2022-11-14 19:22:11
Ilość wyświetleń: 1989

Kalendarz

Klasowe wiadomości

Przejdź na stronę swojej klasy, zaloguj się i zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Partnerzy

"Są takie szkoły, które Uczniowie wspominają z sentymentem,

bo czuli się ważni, dobrzy i zdolni..."

Podążamy za potrzebami dzieci
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej