Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 Integracyjna we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 5 Integracyjna we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Integracyjnej we Włocławku
 • Adres: ul. Wieniecka 46,87-800 Włocławek
 • E-mail: sekretariat@sp5.edu.pl
 • Telefon: 54 236 09 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Karolina Nowacka, knowacka@sp5.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 236 09 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Szkoły Podstawowej nr 5 Integracyjnej we Włocławku:

Szkoła Podstawowa nr 5 Integracyjna zlokalizowana jest w dwóch budynkach położonych przy:
1. Wienieckiej 46
2. Wesołej 3

Budynek przy ul. Wienieckiej 46:

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Zazamcze miasta Włocławek. Przy wejściu znajdują się schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwie pary drzwi otwieranych ręcznie. W wiatrołapie znajduje się przycisk domofonu. Wejścia  są bez progów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń. Na parterze znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora. Ciągi korytarza na parterze są bez różnic poziomu. Na parterze znajduje się dźwig osobowy. Przed wejściem do kabiny znajdują  się przyciski przywołania oraz nad wejściem do kabiny wyświetlacze przedstawiające aktualną pozycję dźwigu osobowego. W kabinie są przyciski wybierania piętra i zamontowane są moduły głosowe informujące pasażerów o piętrach oraz wyświetlacz przedstawiający aktualną pozycję dźwigu. Na wszystkich piętrach budynku znajdują się łazienki dla niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznakowane.

Budynek przy ul. Wesołej 3:

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu  Zazamcze miasta Włocławek. Przy wejściu znajdują się schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwie pary drzwi otwieranych ręcznie. W holu wejściowym znajduje się przycisk domofonu. Wejścia są bez progów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Hol i ciągi korytarz są bez progów. Budynek na dwie kondygnacje, nie posiada dźwigu osobowego. Klatka schodowa  jest oznakowana. Na parterze znajdują się łazienki ogólnodostępne, na piętrze  łazienka dla niepełnosprawnych odpowiednio oznakowana.

W budynkach Szkoły Podstawowej nr 5 Integracyjnej nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Informacje głosowe znajdują się tylko w dźwigu osobowym.

Na terenie placówki przy każdym z budynków znajdują się miejsca parkingowe.

Data dodania: 2022-02-11 12:42:53
Data edycji: 2024-03-29 12:25:58
Ilość wyświetleń: 2281

Kalendarz

Klasowe wiadomości

Przejdź na stronę swojej klasy, zaloguj się i zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Partnerzy

"Są takie szkoły, które Uczniowie wspominają z sentymentem,

bo czuli się ważni, dobrzy i zdolni..."

Podążamy za potrzebami dzieci
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej