header top

Sport kluby w SP 5

Utworzono: wtorek, 19, październik 2021 danielmajewski

20211001 154444Od września do grudnia działają na terenie naszej szkoły Sport Kluby, czyli dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe, które zostały sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Głównym celem spotkań uczniów jest:
- aktywizacja dzieci i młodzieży, która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii SARS-CoV;
- przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz młodzieży, będącej podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.


Zajęcia prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego, którzy wcześniej ukończyli szkolenie w ramach programu: „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły” w Akademii Wychowania i Sportu im. Jerzego Śniadeckiego w Gdańsku.
Anna Drzewiecka-Olszewska, Anna Puchalska, Marta Banasiak, Eliza Wieczorek

Odsłony: 86