header top

baner eszkola

Konkurs „Polska Złota Jesień w moim mieście”

Utworzono: środa, 16, październik 2019 danielmajewski

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„POLSKA ZŁOTA JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE”

§1

Cele konkursu

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które zachodzą w przyrodzie jesienią.

2. Ponadto celem konkursu jest:

- zachęcanie do poznawania przyrody miasta Włocławek;

- ukazanie piękna i bogactwa naturalnego w najbliższej okolicy;

- odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w mieście Włocławek;

- propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci;

- propagowanie aktywnych form wypoczynku;

- wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze miasta Włocławek

§2

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1 – 3 SP nr 5 im. Szarych Szeregów we Włocławku

2. Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.:

I- uczniowie klas I

II- uczniowie klas II

III- uczniowie klas III

§3

Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących miasto Włocławek w jesiennej aurze.

4. Zgłoszone prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa)

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej placówki.

§4

Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna.

2. Format fotografii: min 15x21 cm.

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 § 6

Termin i miejsce składania prac

1. Prace należy złożyć najpóźniej do dnia 08.11.2019r

2. Zdjęcia należy składać do p. Anny Drzewieckiej-Olszewskiej, p. Dagmary Adamczewskiej lub p. Dominiki Dzwonnik.

§7

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Decyzje jury są ostateczne.

3. Wręczenie nagród nastąpi w drugiej połowie listopada.

§8

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy:

Anna Drzewiecka-Olszewska

Dagmara Adamczewska

Dominika Dzwonnik

Załącznik 1 Oświadczenie do pobrania PDF icon

Odsłony: 388