header top

baner eszkola

Projekt "Bez słów"

Utworzono: wtorek, 30, czerwiec 2020 Marcin Szachowski

W ramach projektu pt. & rdquo; Bez słów - wspierające komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek & quot;, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, zakończone zrealizowane w formie zdalnej zadania & quot; Superwizje / obserwator w ramach szkoleń z kompleksowego porozumiewania się dzieci niemówiących z narzędziami & quot; sprawdź jak się porozumiewam & quot; - alternatywne sposoby porozumienia się dzieci niepełnosprawne & quot ;. Szkoleniem objętym grupą i wytypowanymi kilkoma szkołami z zakresu planowania: Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 20 i Zespołu Szkół nr 3 z Włocławka. Na ostatnim spotkaniu podsumował szkolenie z projektu, ostatniego ostatniego etapu odbywał się w formie zdalnej. Pani dr Magdalena Grycman przeprowadziła cykl szkoleń dla grupy szkół z trzech szkół, Projekt „Bez słów - wspierające komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie - 10.2.2 Kształcenie ogólne. Opublikowany przez Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku wtorek, 30 czerwca 2020 Odsłony: 191