header top

baner eszkola

Nasz pierwszy rok z Elastycznym Terapeutycznym Tapingiem w logopedii (ETT - HNO) - podejście Esther de Ru

Utworzono: piątek, 14, czerwiec 2019 danielmajewski

tapMetoda plastrowania dynamicznego stosowana jest wspomagająco w terapii logopedycznej jako uzupełnienie prowadzonych technik terapeutycznych. Polega na wykorzystaniu specjalistycznych plastrów, ich właściwego napięcia oraz odpowiednich technik aplikacji (mięśniowa, więzadłowa, korekcyjna, limfatyczna) w celu oddziaływania pośrednio namięśnie. Zaletą kinesiotapingu jest jego natychmiastowy efekt terapeutyczny bezpośrednio po nałożeniu plastra. Poza tym pacjent otrzymuje terapię wspomagającą do domu. Aplikacja plastrów sprawia, że terapia nie kończy się w momencie opuszczenia przez pacjenta gabinetu, ale trwa dłużej. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć logopedycznych jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu. Adresatami innowacji byli uczniowie uczęszczający na zajęcia logopedyczne w SP nr 5 we Włocławku z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi oraz z dyslaliami 13 uczniów z klas I – VII. W zależności od potrzeby dziecka aplikowałyśmy taśmę w celu wspomagania prowadzonej terapii. W czasie zajęć uczniowie pracowali różnymi metodami w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

Przebieg innowacji

Na początku października 2018r. zakwalifikowałyśmy uczniów do innowacji logopedycznej na podstawie własnych diagnoz oraz obserwacji. Po wyłonieniu 13 uczniów z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi (7 uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym) oraz z dyslaliami (6 uczniów: stygmatyzm międzyzębowy, dyslalia wieloraka) wypełniłyśmy arkusz obserwacji, który stworzyłyśmy na potrzeby innowacji. Arkusz składał się z 5 sfer, a mianowicie: oddychanie, połykanie, zaburzenia połykania – dysfagia, stan funkcjonalny mięśni aparatu artykulacyjnego oraz artykulacja. W pierwszej sferze „Oddychanie” ośmioro uczniów oddychało przez nos, troje przez usta i dwoje oddychało przez nos i usta (mieszanie). W drugiej sferze „Połykanie” dwoje uczniów połykało językowo – wargowo wewnętrznie, aż ośmioro dzieci infantylnie oraz troje prawidłowo. Trzecia sfera dysfagia, ślinotok występował u siedmiorga uczniów. Następnie oceniłyśmy stan funkcjonalny mięśni aparatu artykulacyjnego. Po dokonaniu analizy „Arkusza obserwacji” przystąpiłyśmy do oklejania uczniów. Na początku upewniłyśmy się, czy dzieci nie są uczulone na taśmę. W pierwszej chwili dzieci bardzo sceptycznie podchodziły do taśmy. Zdarzało się, że musiałyśmy oswajać uczniów z oklejaniem; najpierw dzieci dotykały taśmy, przyklejały ją np.; misiowi, następnie same sobie przyklejałyśmy taśmę. Pokazywałyśmy, że to nie boli, że można normalnie rozmawiać, czy wykonywać ćwiczenia. Następnie przyklejałyśmy taśmę na ręce dzieci, wykonywałyśmy różne ruchy dłońmi, a następnie delikatnie ją odklejałyśmy. Po tym etapie dzieci pozwoliły przykleić sobie taśmę w odpowiedni sposób. Na początku, na chwilę, tylko do ćwiczeń artykulatorów, później wydłużaliśmy fazę ćwiczeń z taśmą, aż pod koniec innowacji dzieci same prosiły o przyklejenie plasterka. Podczas oklejania wykonywałyśmy wszystkie ćwiczenia zawarte w indywidualnych programach logopedycznych napisanych dla każdego dziecka.

W maju 2019 roku dokonałyśmy obserwacji końcowej w celu oceny skuteczności stosowania kinesiotapingu w terapii logopedycznej. Metoda pozwala zminimalizować asymetrię twarzy, wspomaga uśmiech lub zamknięcie ust, pomaga uniknąć wypływaniu śliny. Główną zaletą metody kinesiologytaping jest możliwość ciągłej stymulacji mięśni dziecka, co pozwala wydłużyć czas ćwiczeń bez zmęczenia. Aplikacje poprzez napięcie taśmy podtrzymują lub pomagają utrzymać powięź i skórę w pożądanej pozycji tworząc szkielet. Dzięki działaniu korekcyjnemu poprawia się samopoczucie uczniów, co ułatwia ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Dzieci chętniej angażują się w ćwiczenia związane ze swoją dysfunkcją. Plastry znacznie zmniejszają stopień trudności zadań. Kinesiologytaping jest metodą funkcjonalną wspomagającą pracę uczniów. Wyniki obserwacji wyglądają bardzo obiecująco i w przyszłości planujemy kontynuację innowacji.

Opracowanie:

mgr Anita Solak

mgr Iwona Zalewska

mgr Dorota Stefańska

Odsłony: 988